Osmancık yolu 4.km - Çorum / TURKEY

İzolan Astar

Dış Cephe ve İç Cephe Zemininde
Astar Öncesi 4-5 Kat Sulandırılarak
Kullanılan Zemini Sağlamlaştırıp
Son Kat Boyanın Saryatını Azaltır

Diğer ürünler

En yeni renk trendlerinden haberdar olun